Водата и чешмите

Водата в красивите български чешми, която не спира да тече и е толкова вкусна, даряваща живот. Дълго време извън родината мечтаех да видя тези чешми, да отпия глътка от тях. Те са толкова разнообразни с по 1,2,3...дори 4 чучура и не пресъхват, някой са стари и полуразрушени, други са нови с покрив специално за жадните:))! Сега ги показвам и на вас. Обичайте водата!! Тя е жива! :))

Табелите с ясни послания :)


1 месец в зимна България